Landsdekkende service!

Vi har eget dedikert servicepersonell, og vår service avdeling utfører service på pakkemaskiner, regenerering, transport og produksjonsutstyr innenfor småindustrien, butikk og det offentlige.

Våre teknikere innehar alle nødvendige autorisasjoner og vi utstyrer de med den kunnskapen, verktøy og deler som skal til for at de skal kunne utføre alle oppdrag som kunden ønsker på våre maskiner.

For oss er det vel så viktig å være raskt på plass som å ha høy kvalitet på arbeidet som gjøres.

Planlagt service; en serviceavtale vil alltid lønne seg, og da vi vil ved periodiske servicer påse at maskinen din er i topp stand slik at du får stor glede av maskinen din nå og i mange år fremover.

Service

Christian Damre

Serviceteleder

Roger Halland Andersen

Seniorkunderådgiver / Service / Salg
Mobil: 909 22 907
E-post: roger@empakk.no

Alexander Svendsen

Servicetekniker